Këshillim ligjor

Regjistrimi

Për të caktuar një takim duhet të paraqiteni në adresën. Vetëm të hënën në orën 08:30.

Ju lutemi sillni dokumentet e rëndësishme (si letra nga autoritetet përkatëse, vendime, etj.).

Vendndodhja

Dienerstrasse 59, 8004 Zürich

Lidhja me Google Maps

Freiplatzaktion Zürich ofron këshillim ligjor profesional dhe falas dhe përfaqësim ligjor për refugjatët dhe të afërmit e tyre. Ne dëgjojmë, informojmë, këshillojmë dhe mbështesim në faza të ndryshme të procedurave të ligjit zvicran të azilit dhe migracionin. Ne ofrojmë përfaqësim ligjor dhe shkruajmë kërkesa dhe ankimime.

Konsultat tona janë pa pagesë. Shërbimet tona u drejtohen njerëzve që nuk mund të përballojnë financiarisht një avokat.

Ne ofrojmë këshillim në gjermanisht, anglisht, frëngjisht dhe spanjisht. Për gjuhë të tjera, ju lutemi sillni dikë që mund të përkthejë.

Për të caktuar një takim, duhet të vini të hënën në orën 8:30. Konsultimet zhvillohen në të njëjtën ditë në mëngjes.